1.ลงทะเบียนแอคเคาท์ฟรี
ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบถูกส่งไปที่อีเมล
2.การตั้งค่าเริ่มต้น
คุณสามารถตั้งค่าได้โดยการทำตามคำแนะนำการใช้งาน
3.อยู่ในระหว่างการทดลองฟรี
ในเวลา 30 วัน คุณสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ
4.ช่วงทดลองฟรีสิ้นสุดแล้ว
หลังจาก 30 วัน ระบบจะเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบ free planหากต้องการใช้งานเต็มรูปแบบ กรุณาติดต่อเปลี่ยนเป็น paid plan

สำหรับท่านที่มีแอคเคาท์ JOBCAN แล้วกรุณาเข้าสู่ระบบทางนี้